פרשת בחוקותי
 
השכר- שנקבל אם ננהג לפי רצונו של הקב״ה – גשם בזמנו , פרנסה בשפע,קץ המלחמות ועוד.
 
בהמשך הפרשה באות אזהרות מתוצאות הנהגה שלא כפי רצונו של השם.
 
האם אנחנו מקיימים מצוות כדי לקבל פרס? האם לימוד התורה שלנו זה כדי שלא נקבל עונש? הלוא השאיפה היא לקיים תורה ומצוות לשם שמים
 
נכון, את המצוות אנו מקיימים לא כדי לקבל שכר, אלא בגלל שכך ציווה השם. אך התורה רוצה לספר לנו שהתוצאה הטבעית מקיום התורה והמצוות היא שפע של ברכה בכל העולם.
 
התורה היא כמו רוח חיים ושמחה שנכנסת באדם, שאז כל איבריו מקבלים חיות ושמחה חדשים. כאשר התורה שהיא חיינו, תהיה מרכז החיים שלנו, היא תביא באופן טבעי רוח חיים חדשה, שפע של שגשוג וברכה בכל התחומים.
 
שבת שלום ומבורכת ֿ
הדלקת נרות ֿֿ 19:06
צאת שבת: 20:10
זמן תל אביב
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *